Обеззаразяване

Какво трябва да знаем за обеззаразяването?

Съществуват 3 степени на обеззаразяване, с които трябва да сте наясно, за да се предпазите от нежелани и неприятни болести по кожата, ноктите, а и далеч по-сериозни като СПИН.

 

 

 

Кутия за дезинфекциране на инструментиСтерилизация
Стерилизацията убива всички живи организми и техните спори. Трудно се поддържа процеса на стерилизация извън определена среда, но е задължителен процес, които трябва да бъде прилаган върху всички метални инструменти, защото те влизат в допир с кръвта. Стерилизацията включва два вида обработка – чрез топлинна обработка и чрез химически стерилизиращи препарат. При химическите препарати трябва да се избягва директна прикосновеност с кожата, защото често са агресивни.

Дезинфекция
Дезинфекцията убива някои живи организми и спира развитието на други, намалява разпространението на болестотворни бактерии, редуцирайки микроорганизмите до приемливо ниво. Този тип обеззаразяване се прилага върху твърди повърхности, инструменти и уреди като работната маса, пилите, блокчетата и други. Този метод е твърде силен, за да бъде прилаган върху кожата. Обикновено за дезинфекция се използват различни видове спрейове, с които се напръскват един по един масата, инструментите, пилите, блокчетата и другите използвани материали. След като изсъхнат уредите са годни за ползване и дезинфекцирани.

Хигиенизиране
Хигиенизирането задържа развитието на микроорганизмите и се използва върху кожата. Чрез хигиенизирането се почистват както ръцете на клиентката, така и Вашите ръце с антисептични продукти (сапуни, гелове и др.). Хигиенизирането включва обработка на кожата и на нокътната плочка и предпазва от развитието на бактерии и гъбички по ръцете, и ноктите.

Ултразвукова вана

Никога не пренебрегвайте нито една от стъпките за обеззаразяване, защото така рискувате здравето и живота си! Коректно е маникюристките да извършват тези процедури, които не отнемат много време пред самите Вас, за да сте спокойни и сигурни в отговорността им да пазят Вашето и собственото си здраве.

 


Реклама

Онлайн магазин Арт Нокти


Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool